Găseşti aici Cuprinsul cărţii “Engleza pentru oricine”, ca să-ţi faci o idee despre ce este vorba în manual şi mai ales ca să ştii pe ce dai banii.

Acest Cuprins este un instrument foarte util pentru cei care doresc să urmărească lecţiile video de pe canalul de YouTube “Engleza pentru oricine” în ordinea din carte (recomandată de autor).

În prima coloană din tabel se regăsesc toate lecțiile din manual, iar în a doua coloană este indicat numărul de pagină la care găsești fiecare lecţie în carte. În ultima coloană, în dreapta, vei găsi sub formă de link lecția sau lecțiile video corespunzătoare fiecărei teme din carte, unde autorul (Monica Dumitrescu) îţi explică materia, ca și cum ai fi la meditaţii, cu manualul în față. Dă click pe orice lecție video (link) și începe distracția! Spor la învăţat!

Link-urile de mai jos te trimit către lecţiile deja postate pe canalul de YouTube “Engleza pentru oricine”. Dacă în dreptul unei lecţii nu există niciun link, înseamnă că acel fragment de materie nu a fost explicat încă de către autor, urmând a fi înregistrat şi încărcat pe YouTube pe viitor. Pe măsură ce sunt postate lecţii video noi, se adaugă link-uri noi la tema corespunzătoare din acest Cuprins. Work in progress! 😊

IMPORTANT!!! Lecţiile video sunt postate gratis de către autor pe YouTube, accesibile de către orice vizitator online şi NU sunt incluse în achiziţia cărţii “Engleza pentru oricine”, NU există CD-uri sau DVD-uri care să însoţească manualul. Lecţiile video de pe canalul de YouTube “Engleza pentru oricine” reprezintă un material suplimentar, opţional, accesibil gratuit de către oricine doreşte să înveţe engleză, necondiţionat de cumpărarea cărţii “Engleza pentru oricine”. Toate materialele scrise, audio şi video din aceste lecţii sunt proprietatea autorului Monica Dumitrescu şi S.C. ENGLEZA PENTRU ORICINE SRL, fiind apărate de Legea dreptului de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială și nu pot fi reproduse, copiate sau folosite sub nicio formă. Folosirea conţinutului fără acordul scris al S.C. ENGLEZA PENTRU ORICINE SRL şi autorului Monica Dumitrescu este interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.


Lecţia din ManualPagLecţia Video
Diverse***
Introducere – Aşa nu mai merge!1
Scrierea fonetică, simbolurile fonetice, accentul2
Alfabetul englez – cum se pronunţă fiecare literă în engleză8
Spelling – spunerea unui cuvânt pe litere8
Iniţiale, acronime, abrevieri – multe exemple10
Simboluri, semne de punctuaţie16
Numerele – numeralul cardinal – one, two, three, four, five etc., citirea anilor18
“to be” (a fi), “to have” (a avea)25
Pronumele personal folosit ca subiect (I, you, he, she, it, we, you, they25
Exprimarea politeţii: domnule, doamnă, dvs.26
Vârsta29
Adjectivul posesiv – my, your, his, her, its, our, your, their32
Obiecte de birou – partea33
Culori34
Când te întâlneşti cu oamenii – Formule de politeţe36
Felicitări39 
Text # 1 – Meeting Someone40
to be (a fi) conjugat la Prezent (afirmativ, interogativ, negativ, interogativ-negativ)42
Who, what, where, when, how, why, whose44
Verbul – prezentare generală, forme47
Verbe regulate şi verbe neregulate49
Verbe neregulate grupate după sonoritate (verbe asemănătoare ca pronunţie)52
Verbe neregulate listate alfabetic57
Învaţă câte 5 🖐 verbe neregulate pe zi – şi în 10 zile eşti super tare!!! Acum nu mai ai nicio scuză, le ai pe toate aici, în lecţii de câte un minut fiecare, doar să le asculţi şi să le repeţi până le ştii la perfecţie. 
This, that, these, those60
Modurile şi timpurile din limba română – o recapitulare utilă63 
Toate timpurile din engleză – o imagine de ansamblu, ca să vedem ce ne aşteaptă69
6 chestii de învăţat pentru fiecare timp verbal din engleză73
Present Simple74
Text # 2 – The Secretary85
Obiecte de birou (Office Equipment) – partea 287
Articolul hotărât şi articolul nehotărât88
The one, the ones94
Diferenţa dintre one şi a(n)94
Excepţie: când articolul hotărât (the) apare în engleză, dar nu apare în română96
Excepţie: articolul zero – când articolul hotărât apare în română, dar nu şi în engleză96
Zodiile – The Signs of the Zodiac99
Meserii, locuri de muncă – Jobs100
Sensurile diferite ale cuvântului “as”102
Genul substantivului104
Chestiunea “gender bias” – evitarea discriminării de gen în engleză105
Pluralul substantivului106
Pluralul neregulat107
Pluralul străin (cuvinte care provin din latină şi greacă)108
Cazul genitiv – The Possessive Case (of)110
Genitivul saxon sau genitivul sintetic (’s)111
Ce înseamnă terminaţia –ing şi de ce o auzim atât de des în engleză119
Present Continuous120
Observaţii legate de scriere pentru verbele care primesc terminaţia –ing123 
Diferenţa dintre verbele “to make” şi “to do” (care înseamnă amândouă “a face”)130
Statele Unite ale Americii – the United States of America131
Rudele – The Relatives132
Text # 3 – My Family133
Imperative135
Pronumele personal în Acuzativ şi Dativ – me, you, him, her, it, us, you, them139
Câteva prepoziţii importante (for, from, to, at, like, about, with, without etc.)139
Structura: prepoziţie + the + substantiv şi excepţiile ei144
Diferenţa dintre “to” şi “at” (care înseamnă amândouă “la”)145
Future Simple147
Expresia “will you?” folosită ca rugăminte154
Expresiile “shall I?” şi “shall we?” folosite consultativ154
Particula “shall” (folosită la alte persoane decât I şi we) cu sens de obligaţie156
Cele 10 Porunci Dumnezeieşti – The 10 Commandments156
Exprimarea viitorului prin expresia “to be going to” şi forma sa scurtă: “gonna”157
Numeralul ordinal – the first, the second, the third, the fourth, the fifth etc.159
Data calendaristică – trei posibilităţi160
Lunile anului – Months160
Anotimpurile – Seasons160
Zilele săptămânii – Days of the Week160
Ora (ceasul) – The Time – trei posibilităţi162
Text # 4 – At the Office165
Expresiile “there is” şi “there are” (există, se află, este / sunt)166
Past Simple170
to be (a fi) conjugat la Trecut (afirmativ, interogativ, negativ, interogativ-negativ)172
Mică recapitulare a celor 3 timpuri din engleză care nu au propriul lor auxiliar182
Camerele din apartament – The Rooms of the Apartment183
Text # 5 – Redecorating the Apartment183
Curăţarea casei – Cleaning Up the House185
Produse electrocasnice – Home Appliances186
Materiale din care sunt făcute diverse obiecte187
Pronumele posesiv – mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs187
Cele trei sensuri diferite ale cuvântului “that”191
“care”, “pe care” – who(m), which, that191
Sensurile enervant de multe ale verbului “to get”194
3 prescurtări foarte populare: gotta, gonna, wanna197
to get + status / stare / caracteristică199
Text # 6 – Orientation202
Viaţa la oraş, Elemente urbane – City Life, Urban Elements203
Semne de circulaţie – Road Signs205
Auxiliarele de criză do, does şi did folosite la afirmativ (Present Simple şi Past Simple)206
Past Continuous207
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord214
Funcţii de conducere – Executive Positions215
Calităţi, îndemânări, abilităţi, puncte forte – Qualities, Skills, Abilities, Strengths216
Defecte, puncte slabe, minusuri, cusururi – Shortcomings, Weaknesses, Minuses, Flaws217
Analiza SWOT – The SWOT Analysis219
Adjectivul220
Poziţia adjectivului220
Substantive care se comportă ca un adjectiv şi stau în faţa unui alt substantiv223
2 substative care se unesc într-unul sigur, primul fiind o caracteristică pentru al doilea224
Adjective “in stare pură” (“născute” aşa) şi adjective formate din alte părţi de vorbire225
Adjective formate din substantiv + terminaţiile -ful, -less, -ly, -y226
Adjective formate din verb + terminaţia –ing (caracteristică activă)227
Adjective provenite din forma a treia a verbului (caracteristică pasivă = participiu)228
Scurtă introducere în Diateza Pasivă: subiect + to be + forma a treia a verbului + by229
Clarificarea diferenţei dintre caracteristicile active (verb+ing) şi caracteristicile pasive (forma a treia a verbului): boring ≠ bored, tiring ≠ tired, interesting ≠ interested232
Gradele de comparaţie ale adjectivului233
Diferenţa dintre “little” – “a little” şi “few” – “a few”254
Expresii care conţin structura comparativă “as….as”256 
Expresia “din ce în ce mai”258
Exclamaţii: How + adjectiv! / What a(n) + subst singular! / What + subst. plural!260
Present Perfect262
Recapitularea diferenţei dintre Past Simple şi Present Perfect (traduse la fel în română)273
Text # 7 – The Promotion274
Un pachet de cărţi – A Deck of Cards275
Verbele modale – Modal Verbs276
Can, May, Must278
Can, May, Must şi expresiile lor sinonime la Prezent, Trecut şi Viitor282
Expresia “ought to”289
Expresia “used to”290
Expresia “had better / ’d better”290
Prepoziţii “normale” şi prepoziţii “aiurite”291
Present Conditional303
Verbele modale Can, May, Must la Present Conditional305
Expresia “would rather” + prima formă a verbului306
Text # 8 – Speaking on the Phone314
Expresii uzuale într-o convorbire telefonică315
Corpul omenesc – The Human Body – părţile corpului, organe interne317
Exprimarea durerii – Expressing Pain317
Text # 9 – A Visit To the Doctor319
Diferenţa dintre “good” şi “well” – 5 expresii legate de simţuri care încalcă regula320
Expresiile “to be right”, “to be wrong”321
Mâncare sănătoasă (Healthy Food) versus mâncare nesănătoasă (Junk Food)322 
În formă & sănătos – Fit & Healthy323
Expresia “want / would like somebody to”324
Structura: “număr–substantiv singular + substantiv” (a three-room apartment)326
Pronumele reflexiv şi de întărire (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves327
Recapitularea tuturor formelor de pronume (I, my, mine, me, myself)331
Folosirea lui “each other” în loc de ourselves, yourselves, themselves332
Diferenţa dintre “each other” şi “one another”333
Formare de cuvinte: verb + terminaţiile –er, –or şi –ee = substantiv334
Text # 10 – At the Store338
Ciudăţenii de expresii: There! Here you are! There you go! Here we go! etc.340
New York City – Oraşul care nu doarme niciodată – The City That Never Sleeps341
Haine, Accesorii, Machiaj & Cosmetice – Clothes, Accessories, Make-up & Cosmetics342
Tipuri de puncte de vânzare – Types of Outlets343
Metale & pietre preţioase – Metals & Gem Stones344
Bijuterii – Jewelry344
Materiale (pentru haine) – Materials344
Terminaţia –ed adăugată altor structuri decât verbelor (adjectiv–substantiv+ed), adică atunci când ceva-ce-nu-este-verb primeşte terminaţia –ed (a blue-eyed boy)345
Adverbul348
Adverbe cu forme proprii şi adverbe formate din adjectiv + terminaţia -ly349
Adjective care nu îşi schimbă forma când devin adverbe (nu mai primesc -ly)352
Sensul lui “pretty” ca adverb, urmat de adjectiv: destul de, cam + adjectiv (sinonim cu "fairly", “quite", "rather")353
Gradele de comparaţie ale adverbului355
Structura: cu cât mai…, cu atât mai…359
A funny paradox306
Formare de cuvinte: adjectiv + ness = substativ, substantiv + lessness = substantiv361
Formare de cuvinte: substantiv + hood / ship / dom = substantiv362
Diferenţa dintre “relation” şi “relationship”364
Perfect Conditional365
Verbele modale Can, May, Must la Perfect Conditional367
Text # 11 – At the Restaurant376
Mâncare – Food377
Veselă & ustensile de bucătărie – Tableware & Utensils & mesele zilei – Meals378
Cum comanzi la restaurant379
Making bread – reţetă de pâine (pe bune 🙂)380 
Sensurile diferite ale particulei “to”381
Exprimarea scopului: să, ca să, pentru a, cu scopul să, astfel încât – cele două situaţii: păstrarea subiectului sau introducerea unui subiect nou381
Past Perfect386
Reamintirea diferenţei dintre Perfect simplu şi Mai mult ca perfect în română387
Mică recapitulare a celor 4 timpuri de trecut din română şi traducerea lor în engleză388
Flori, cadouri, suveniruri – Flowers, Gifts, Souvenirs393
Expresii formate din verb + prepoziţie – Phrasal Verbs394
Un exemplu despre cât de mult se poate schimba sensul unui verb doar prin adăugarea unei prepoziţii diferite (make, make up, make for, make up for, make off, make out)394
Poziţia prepoziţiei mereu după verb – două cazuri dificile, foarte diferite de română395
Verbe urmate de prepoziţia “pe” în română, dar fără prepoziţie în engleză405
Present Perfect Continuous415
Recapitulare: 3 timpuri de prezent din engleză pentru 1 timp de prezent din română418
Text # 12 – A Good Recommendation For My Friend427
Starea civilă – Marital Status428 
Sensurile diferite ale cuvântului “will”428
Materii de şcoală – School Subjects429
Câteva sfaturi despre cum să-ţi faci un CV bun în engleză430
Diamantul – The Diamond – o lecţie originală care te ajută să te cunoşti mai bine!434
Explicarea noţiunilor de “soft skills” şi “hard skills”440
Multe exemple de “soft skills” cu explicaţii credibile, bune la interviul de angajare441
Compararea unei întâlniri romantice (blind date) cu un interviu de angajare 447 
Sensurile multiple ale lui -ING448
Timpurile continue (to be + verb-ING)449
Verbe din engleză (numite STATIVE VERBS, adică VERBE DE STARE) care nu se conjugă la timpuri continue452
Verb+ING = gerunziu (speaking = vorbind, doing = făcând)453
Verb+ING = adjectiv (care face acţiunea verbului, adjective terminate în –or sau –ant: tiring = obositor, loving = iubitor, annoying = enervant, alarming = alarmant)455
Verb+ING = substantiv (faptul de a, acţiunea de a: smoking, swimming, cooking)460
Substantive provenite din verbe+ING care au intrat în română şi sunt greu de tradus464
Diferenţa dintre verbele: to lie – lied – lied, to lie – lay – lain şi to lay – laid – laid466
Piese de maşină – Car Parts467
Negaţia unică din engleză: some, any, no468
Cele două posibilităţi de exprimare a negaţiei: “not any” sau “no”470
Întrebări oricât de lungi: adăugarea de elemente la început şi lungirea subiectului474
Text # 13 – Planning A Blind Date478
Adresări folosite ca alint (baby, honey, sweetie, love)479
Modalităţi de a cunoaşte oameni dacă eşti singur(ă) – Ways To Meet People If You’re Single480
Sporturi – Sports481
Hobby-uri, pasiuni, activităţi recreative – Hobbies481
Instrumente muzicale – Musical Instruments482
Note muzicale – Musical Notes482
Activităţi distractive (de relaxare, de timp liber) – Leisure Activities483 
Diferenţa dintre “anymore” şi “any more”484
Future Perfect  486
Posibilităţi de a exprima viitorul în engleză487
Visuri, planuri, speranţe – Dreams, Plans, Hopes492
Planuri pentru Noul An – New Year’s Resolutions493 
Forma a treia a verbelor – la ce ne foloseşte? – o recapitulare foarte utilă494
Timpurile perfecte – exprimarea noţiunii de anterioritate495
Recapitulare Present Perfect496
Recapitulare Past Perfect497
Recapitulare Future Perfect498
Recapitulare Perfect Conditional498
Recapitulare: formarea adjectivelor (“pur-sânge” şi “second-hand” J)499
Cei 3 “monştri” din engleză – 3 “bau-bau” cu care ne sperie profesorii la examene: Passive Voice, If Conditional şi Indirect Speech (Reported Speech)500
Monstrul # 1: Diateza Pasivă – Passive Voice500
Verbul “to be” la cele mai importante timpuri din engleză + forma a treia a unui verb502
Mare excepţie: conjugarea lui “to be” la Present Continuous şi Past Continuous în cadrul diatezei pasive504
Transformarea din forme active în forme pasive şi invers507 
Forme pasive ceva mai complexe, care sună pompos (academic) - PERSONAL and IMPERSONAL PASSIVE 509
Reamintirea structurii “get + forma a treia a unui verb” – tot o formă pasivă509
Text # 14 – The European Union510
Exprimarea cantităţii: little, a little, few, a few, much, many, a lot of etc + diferenţa dintre SEVERAL şi MORE511
Ţări, capitale, cetăţenii, limbi – Countries, Capitals, Citizenships, Languages512
Credinţă, religii, sărbători – Faith, Religions, Celebrations515
Rugăciunea “Tatăl nostru” – Lord’s Prayer – forme lingvistice din engleza veche515
Animale domestice şi sălbatice, păsări, insecte516
Unităţi de măsură folosite de englezi (lungime, greutate, volum, temperatură)517 
Monstrul # 2: If Conditional – cele trei cazuri519
Alte cuvinte şi expresii sinonime cu IF522
Folosiresa lui IF fără valoare condiţională – expresia sinonimă “whether … or”523
Foloseşte-ţi fantezia & imaginaţia! – Use Your Fantasy & Imagination!533
Mixed Conditionals – doar pentru cunoscători534 
Recapitulare generală a tuturor timpurilor din engleză (studiate pe toate părţile)535 
Tabelul de recapitulare a tuturor timpurilor – vedere de ansamblu, din avion543 
Recapitularea recapitulărilor – toate timpurile din engleză – vedere în detaliu: denumirea timpului, structura, traducerea în română, adverbele specifice, reprezentarea grafică pe axa timpurilor, afirmativ, interogativ, negativ, int-neg550
Auxiliarul principal şi ce lucruri extraordinare putem face cu el552
Auxiliare “vizibile” şi auxiliare “invizibile” la forma de afirmativ552
Formarea întrebărilor şi negaţiilor554
Răspunsuri scurte (Yes, I do / No, I don’t)556
Tag questions – mini-întrebări finale de tipul “nu-i aşa?”560
Răspunsuri care exprimă acordul sau asemănarea de situaţie (şi eu / nici eu)564
Inversions – inversiuni: cuvinte plasate atipic la începutul frazei, care cer inversarea auxiliarului cu subiectul, însă fără a forma o întrebare569
Expresiile ce conţin inversiuni: “hardly / scarcely … when”, “no sooner … than”570
Inversiunea la cazul 3 de If Conditional: had + subiect + forma a treia a verbului571
Excepţii la formarea întrebărilor când WHO, WHAT, HOW MUCH şi HOW MANY sunt subiecte (nu se mai inversează auxiliarul principal cu subiectul) - Subject Questions572
Text # 15 – Talking About Weather574
Exprimarea unei cantităţi mari sau a unui număr mare (Quantifiers)575
Modalităţi de a exprima totalitatea, întregul, toate elementele unui sistem 576
Tipuri de vreme – Types of Weather577
Colinde de Crăciun – Carols578
Jingle Bells578
Silent Night579 
Santa Claus Is Comin’ To Town580
Let It Snow581
Urări – Wishes582
Mesaje de scris în felicitări – Greeting Card Messages582
Folosirea lui MAY în formă inversată pentru urări583
Ce înseamnă şi de unde vine XOXO? 583
Corespondenţa dintre timpurile din română şi cele din engleză (cum putem traduce toate timpurile din română, în funcţie de context / sens)584
Schema finală – The Ultimate Chart – timpuri română & engleză589 
Verbe speciale, care de obicei prezintă excepţii mari, conjugate la toate timpurile din română şi engleză (a fi = to be, a putea = can)592
Text # 16 – Mr. Hollywood600 
Industria divertismentului – The Entertainment Industry602 
Genuri de film – Movie Genres603 
Cinema Bar603 
Programe şi emisiuni TV – TV Programs and Shows604 
Monstrul # 3: Indirect Speech = Vorbirea Indirectă (numită şi Reported Speech)605 
Un caz urât: monstrul # 2 combinat cu monstrul # 3 (când If Conditional se întâlneşte cu Indirect Speech şi ies scântei în creierul nostru)609 
Excepţii de la regula lui Indirect Speech: adevăruri universale – Universal Truths610 
Text # 17 – My Country Romania615 
Articolul hotărât (the) folosit înaintea numelor de munţi şi ape616 
Naţionalităţile şi cum pot deveni ele substantive; excepţii617 
Terminţia -land(s) în numele unor ţări şi oraşe618 
Concordanţa timpurilor din engleză – The Sequence of Tenses (o lecţie care de obicei e groaznică, dar aici e mult mai simplu prezentată sub forma unei combinaţii de mai multe reguli)619 
Regula lui If Conditional (scurtă recapitulare ca parte din Concordanţa timpurilor)619 
Regula Vorbirii Indirecte (scurtă recapitulare ca parte din Concordanţa timpurilor)619 
Regula lui WHEN, TILL, AFTER etc. + Present Simple (nu Future!)620 
Regula lui WISH + Past Simple / Past Perfect622 
Regula lui AS IF / IF ONLY + Past Simple / Past Perfect, IT’S TIME + Past Simple624 
Ponturi & şmecherii: Cum să-ţi faci viaţa mai uşoară în engleză – Tips & Tricks: How To Make Your Life Easier In English627 
Simplifică lucrurile! Aplică principiul KISS – Keep It Short and Simple!628 
Foloseşte cuvinte simple (clare, uşor de învăţat, asemănătoare cu româna)629 
Când nu ştii un cuvânt, caută un sinonim, un antonim sau dă o definiţie (explică ce e)630 
Învaţă să faci descrieri simple (propoziţii scurte, de bază, la prezent şi trecut)631 
Gândeşte simplu, redu exprimarea la forme simple, uşor de tradus şi de înţeles633 
Prieteni falşi – False Friends (cuvinte care te pot păcăli la prima vedere)635 
Cum să scrii un eseu cu care să treci clasa / examenul: schema generală, ce să scrii în fiecare paragraf, cum să-ţi vină inspiraţia, “brăduţul de Crăciun inversat” şi decorarea lui cu vocabular specific, elemente de gramatică şi conectori651 
Conectori – Connectors: expresii care ne pun ordine în idei, în vorbire şi în scris651
Rezolvarea tuturor exerciţiilor din manual680 
MATERIALE SUPLIMENTARE 

Just Listen! 🎧

 

***
Asemănarea, dar mai ales diferenţa dintre verbele TO BELIEVE, TO THINK şi TO GUESS, care se pot traduce la fel în română (a crede), dar cu nuanţe specifice 
INFINITIVE versus GERUND - marea dilemă rezolvată***
Un exerciţiu amuzant prin care îţi exprimi dezacordul faţă de ceva ce a făcut interlocutorul tău – o foarte utilă practică pentru Past Simple şi mai ales pentru Perfect Conditional, ca să te pregăteşti pentru dialog în engleză***
Gică Contra se întoarce! De data asta îţi exprimi dezacordului faţă de ceva ce interlocutorul tău spune că va face – exersăm Future Simple şi în special Perfect Conditional, cu tot cu formula “IF I WERE YOU” = dacă aş fi în locul tău (Conditional Type 2) – ca să te pregăteşti pentru conversaţie reală în engleză***
Pronunţia cuvintelor din engleză terminate în –ISM şi -ASM***
Generaţii: the Silent Generation, Baby Boomers, Gen X, Gen Y (the Millennials), Gen Z, Gen Alpha    ***

CORRELATIVE CONJUNCTIONS (a.k.a. PAIRED CONJUNCTIONS)

• both … and …
• not only … but also …
• … and … as well
• either … or 
• neither … nor … 
• whether … or … 
• hardly … when …
• scarcely … when …
• no sooner … than … 
• as … as …
• so … as … 
• so ... that …
• such … that …
• the … the …   
• rather … than …
• just as … so … 
• not … but … 

***

Diferenţe gramaticale ce apar atunci când vorbeşti despre DOUĂ elemente versus TREI sau mai multe elemente
   2                   ≥3
• the former  – the first
• the latter  – the second, the last
• both (of)  – all (of)
• either (of)  – any (of)
• neither (of)  – none (of)
• between  – among
• one another  – each other 

***

EITHER şi NEITHER – acordul în gen şi număr

***

TEXTE de tradus EXACT ca la MEDITAȚII 👩🏻‍🏫, cu multă practică, exemple şi explicaţii 📚🤓📒 , în care recapitulăm ce am învăţat împreună
"A New Colleague"

***

“It's Complicated…”

***

Sărbătorim revenirea Simonei Halep ❤️ în competiţiile oficiale de tenis şi traducem împreună declaraţia ei în engleză, postată pe Instagram (05 martie 2024) - limbaj profesional, elevat, formal (nivel de engleză C1-C2)

***

Recapitulări 
Cele mai importante 5 timpuri verbale din engleză: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Conditional şi Imperative + exerciţii cu ele

***

Care este diferenţa dintre DON’T HAVE şi HAVEN’T? Ambele forme sunt corecte? Ce înseamnă şi când se folosesc? 

***

EXAMENE ✍️, ADMITERE 🎓, TESTE ✅️❌️, GRILE , EVALUARE
Test de engleză într-o corporaţie 🏢🧑‍💼👨🏻‍💼👩🏼‍💼

 

Test de engleză dat la ADMITEREA la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni, oct 2023-feb 2024

***

Test de engleză dat la ADMITEREA la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu”– Oradea, apr-iun 2023

***

Test de engleză dat la ADMITEREA la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, oct-dec 2022

***

Mini TEST – Poţi folosi la interviul de angajare sau într-o scrisoare de intenţie propoziţia: “Am studiat marketing timp de 3 ani”. Care este varianta corectă de traducere în engleză şi de ce?
 I studied marketing for 3 years. (Past Simple)
 I have studied marketing for 3 years. (Present Perfect)
 I have been studying marketing for 3 years. (Present Perfect Continuous)
 

***